REGULAMIN SERWISU LIVECITY.PL


WSTĘPNIAK

Zasady są proste - serwis jest niekomercyjny i całkowicie darmowy, zarówno jeśli chodzi o dodawanie, edycję, jak i usuwanie wprowadzonych przez Użytkownika Danych. Żadnych wałków. Danymi Użytkowników nie handluję, odwiedzających strony nie profiluję. Serwis bez gwiazdek i niedomówień. A jak ktoś chce poznać nudne szczegóły to zapraszam do lektury :)

PREAMBUŁA

Poniższy Regulamin określa warunki funkcjonowania, udostępniania i korzystania z Serwisów w domenie LiveCity.pl, a także wszelkich Usług na nim udostępnionych. Każda osoba w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje podanych w Regulaminie warunków powinien zaprzestać użytkowania Serwisu. Regulamin powstał w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Celem Serwisu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy Internetu. Zadaniem Serwisu jest pomoc przy upowszechnianiu informacji publicznej, rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego oraz komunikacji między Użytkownikami za pomocą stworzonych do tych celów narzędzi.
 • Do korzystania z zasobów Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa.
 • Uczestnictwo w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w celu przeprowadzenia jego konserwacji oraz dodawania lub usunięcia niektórych usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Zastrzega sobie również prawo do wyłączenia części jego zasobów lub całkowitego jego zamknięcia bez podania przyczyny. Administrator zastrzega sobie również prawo do usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz wszelkich innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Z tytułu wskazanych czynności Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Właściciela.

MATERIAŁY

 • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania dotyczących go Danych.
 • Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania dodanych przez siebie Danych, w tym tych, które zamieścił w Koncie oraz Profilach Użytkownika.
 • Serwis ma charakter otwarty. Oznacza to, że wszystkie Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika (oprócz loginu, hasła i adresu e-mail) są zamieszczane na ogólnodostępnych stronach WWW, które mogą być indeksowane przez wyszukiwarki i może zapoznać się z nimi każdy internauta.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Serwisie Dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych.
 • Właściciel nie gwarantuje, że Serwis będzie działał w sposób ciągły i prawidłowy.
 • Właściciel nie ma możliwości weryfikacji wiarygodności Użytkowników oraz Materiałów przez nich przesyłanych. Własciciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność, rzetelność, prawdziwość lub nieaktualność Danych zamieszczonych w Serwisie oraz za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem lub brakiem możliwości wykorzystania Materiałów lub Usług.
 • Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki zamieszczone Serwisie.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z powodu przerw w funkcjonowaniu Serwisu, awarii oraz innych zdarzeń.
 • Użyte w Serwisie znaki towarowe, loga i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu proszę kierować na adres e-mail portal@livecity.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez Administratora, a Użytkownik o jej wyniku zostanie poinformowany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • Reklamacja nie będzie rozpatrywana jeżeli wynikać będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie dn. 19 października 2009 r.