Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies na stronach LiveCity.pl

Serwis LiveCity.pl dokłada wszelkich starań, aby odwiedzającym go użytkownikom zapewnić ochronę informacji osobistych. Poniżej przedstawiam Politykę Prywatności serwisu LiveCity.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem http://LiveCity.pl/ (wraz z subdomenami), akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Właściciel strony LiveCity.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka prywatności obowiązuje każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze stron LiveCity.pl lub z usług przez nią udostępnianych. Osoby które nie wyrażają zgody na zasady panujące w tym serwisie proszone są o jego opuszczenie.

Gromadzenie danych i mechanizm Cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, LiveCity.pl przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znam publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne mojego serwisu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz poprawienia usług, okazjonalnie analizuję pliki z logami w celu określenia stron, które są odwiedzane najczęściej, rodzaj przeglądarki używanej przez użytkownika itp.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegam o identyfikację użytkowników mojego Portalu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z wyłączeniem organów do tego uprawnionych.

Livecity.pl korzysta z plików Cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer do komputera internauty identyfikując go w sposób potrzebny do wykonania określonych czynności (w tym przypadku logowania).

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. LiveCity.pl wykorzystuje sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania logowania do serwisu. Jeśli podczas logowania Użytkownik zaznaczy opcję "Zapamiętaj mnie", wówczas na jego komputerze zostanie zapisany plik cookie o nazwie "autologin". Plik ten pozwala użytkownikowi na automatyczne zalogowanie do systemu. Cel i zawartość plików są następujące:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

PHPSESSID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

autologin

Stałe

Przechowuje dane potrzebne do automatycznego zalogowania do systemu.

cookie_is

Stałe

Przechowuje informację o akceptacji przez Użytkownika polityki prywatności.

Pamietaj: W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Można je usunąć oraz wyłączyć możliwość zapisu Cookies na komputerze Użytkownika. Korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis LiveCity.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Namawiam, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu LiveCity.pl

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania za pomocą poczty elektronicznej niezapowiedzianych wiadomości osobom, których adresy e-mail zostały podane przez Użytkowników w moim Serwisie. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Serwisu (informacje o awariach, przerwach na konserwacjię systemu, zmianach regulaminu itp.)

Dane Osobowe

Do oglądania stron LiveCity.pl użytkownik nie musi podawać żadnych danych osobowych. Jednak jeśli wyrazi chęć korzystania z niektórych usług, wówczas może być poproszony o podanie informacji umożliwiających korzystanie z tych usług (m.in. adres e-mail, imię/nick) W szczególnych przypadkach, użytkownik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji danej usługi.

LiveCity.pl popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie, dlatego też nie podaje na swoich stronach adresów e-mail. Korespondencja z użytkownikami odbywa się poprzez specjalny formularz. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniam dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej zalogowaniu.

Pytania i informacje

Chętnie przyjmę wszystkie komentarze i uwagi dotyczące zachowania poufności danych.

Ze względu na gwałtowny rozwój technologii w Internecie, Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na tej witrynie.

Wszelkie komentarze i pytania proszę przesyłać na adres portal@livecity.pl